Úvod   O obci   Kronika   Obecní úřad   Hasiči   Aktuality   Fotogalerie   Zpravodaj   Úřední deska   Územní plán
 Menu
 
Úvod
O obci
Kronika
Obecní úřad
Hasiči
Aktuality
Fotogalerie
Zpravodaj
Úřední deska
Územní plán
Najít na mapě
Firmy v obci
Katastrální mapa GEOSENSE
GDPR
 
 Přehled aktualit
uzávěrka mostu v Horní Kalné
- 17. červenec 2024

Horní Kalná
- 17. červenec 2024

Krakonošovy letní podvečery
- 12. červenec 2024

MUDr. Válek - Dovolená
- 8. červenec 2024

Formulář - Změna územního plánu
- 20. červen 2024

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 3. BŘEZNA 2024
- 28. únor 2024

Zasílání obecních sms zpráv občanům
- 10. červen 2018

 
 SMS Infokanál obce
 
Registrovat se k odberu informaci o Bukovine pres SMS
 Stáhnout Informační leták
 
 Mikroregion Jilemnicko
 
 
Benecko
Čistá u Horek
Dolní Branná
Horka u Staré Paky
Horní Branná
Jilemnice
Kruh
Levínská Olešnice
Martinice v Krkonoších
Mříčná
Peřimov
Poniklá
Roztoky u Jilemnice
Studenec
Svojek
Víchová nad Jizerou
Vítkovice
 
 Přátelé Bukoviny
 
Libor Fišer
Bukovinská kapela BROK
Autobusová doprava ITinBUS
 
 Oficiální turistické stránky Krkonoš
 
www.krkonose.eu
 Návštěvnost
 
TOPlist
 


Obecní úřad
 
 
Základní informace
Popis úřadu
Poskytování informací a příjem podání
Elektronická podatelna
Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva
 
 Základní informace
 
Úřední hodiny
STŘEDA  19:00 - 20:00 hodin
 
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: Obec Bukovina u Čisté
Adresa: Bukovina u Čisté č.p. 19, 514 01 Jilemnice
Telefon: 481 595 483, 603 464 203 (mimo úřední hodiny)
E-mail: oubukovina@cmail.cz
IČO: 00275646
Datova schranka: 3W3apby
Bankovní Účet: 1263115349/0800
 
Statistické údaje obce
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 317 ha
Nadmořská výška: 433 m n. m.
Počet obyvatel: 214
Průměrný věk: 41,5
Pošta: Studenec
Zdravotnické zařízení: Studenec
Policie: Jilemnice
Škola: Studenec
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): ne
 

 Popis úřadu
 
Starosta
JIŘÍ JEŽEK
 
Místostarosta
JIŘINA ŠTILCOVÁ
 
Účetní
LUDMILA SOUČKOVÁ
 
Zastupitelstvo
 • Jiří Ježek
 • Jiřina Štilcová
 • Tomáš Trejbal
 • Roman Otta
 • Veronika Paulů
Finanční výbor
 • Tomáš Trejbal (předseda)
 • Martina Křížová
 • Jana Martinková
Kontrolní výbor
 • Roman Otta (předseda)
 • Veronika Paulů
 • Jiří Hanousek

Poskytování informací, příjem podání
 
Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Žádosti podávané písemně zasílejte na adresu:

Bukovina u Čisté 19
514 01 Jilemnice

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

1,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře
Výroční zpráva o poskytování informací
 • nejsou vloženy žádné dokumenty

Elektronická podatelna
 
Elektronická podání zasílejte na tuto emailovou adresu:
 
oubukovina@cmail.cz
 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva
 
Místní vyhlášky
Název vyhlášky  Účinnost
  14.3.2024
  1.1.2022
  1.1.2022
  1.4.2018
  4.1.2018
  1.1.2018
  2.1.2016
  1.1.2016
  1.5.2013
  1.2.2011
  1.2.2011
 
Nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje
Název zákona   
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích  
zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení  
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích  
zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů  
zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství  
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  
zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky  
zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech  
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  
zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti  
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii  
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech  
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků  
zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích  
zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
 
 
Usnesení zastupitelstva
Hlavní závěry  Datum
    16.2.2011
    26.1.2011
    26.11.2010
    5.11.2010
    17.9.2010
    26.5.2010
    17.3.2010
    16.12.2009
    18.11.2009
    23.9.2009
    3.6.2009
    6.4.2009
    11.3.2009
    11.2.2009
    2.12.2008
    9.10.2008
    9.7.2008
    24.3.2008
    3.12.2007
    2.11.2007
    15.6.2007
    16.3.2007
    19.1.2007
  
 
 
Oznámení
Oznámení  Datum
  
 
 
Výběrová řízení
Předmět VŘ  Datum